Ngày đăng: 18/02/2015 13:18 PM

Thiết kế website hatgiongchumngay.com bằng wordpress được thiết kế bởi happiweb – đơn vị chuyên thiết kế website bằng wordpress

Thiết kế website bằng wordpress

1. Logo: thay đường dẫn hình logo bằng cách: Appearance >> Theme Option (xem cách upload hình và lấy đường dẫn hình:https://www.youtube.com/watch?v=-tdTylD_jQQ)

2.Facebook, Hotline, G+, Twitter, Youtube, nick Yahoo: trong Appearance >> Theme Option

3.Nội dung intro 1 (xem hình)
Thay nội dung, hình ảnh bằng cách vào Pages >> All Pages, tìm bài có tiêu đề Hạt giống chùm ngây. Rê chuột vào bài đã chọn >> nhấn Edit.
Hình được thay tại box: Featured Image. Các nội dung có hình mũi tên được sử dụng các cặp thẻ <li></li>
4. Nội dung intro 2 (xem hình)
Thay nội dung, hình ảnh bằng cách vào Shortcode >> shortcode. 
Nhấn Add New để thêm mới. Nhập tiêu đề, nội dung, hình đại diện ô Featured Image (kích thước hình đại diện: 54x48px).
5. Nội dung Video: Thay nội dung, hình ảnh bằng cách vào Pages >> All Pages, tìm bài có tiêu đề video. Rê chuột vào bài đã chọn >> nhấn Edit.
6. Footer chứa liên hệ, Facebook: chỉnh sửa trong Appearance >> Widgets