Ngày đăng: 28/09/2014 17:57 PM

Hướng dẫn gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress không dùng plugin, giúp trang quản trị của bạn trở nên đơn giản hơn cho người dùng.

Bạn thiết kế website bằng wordpress xong, khác hàng try cập vô vào phán 1 câu 
“Admin rối quá, mục này không cần thiết,bỏ được không ?”
Làm website cũng giống như làm dâu trăm họ vậy, có người thì thích cầu kỳ nhiều tính năng, có người thì thích truyền thống, có người lại thích sự đơn giản.
Khi bạn trường hợp khách hàng làm website wordpress, yêu cầu bạn gỡ bỏ những chức năng ít sử dụng nhằm làm cho họ cảm giác dễ dàng khi thao tác.
Admin wordpress phía bên tay trái là các chức năng: post, pages, media, … Sau khi gở bỗ thì như thế này, xem hình dười

Gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress
Bạn tham khảo code bên dưới: chèn cái này trong file functions.php 
function remove_menus(){

remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard
remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts
remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media
remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages
remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); //Comments
remove_menu_page( 'themes.php' ); //Appearance
remove_menu_page( 'plugins.php' ); //Plugins
remove_menu_page( 'users.php' ); //Users
remove_menu_page( 'tools.php' ); //Tools
remove_menu_page( 'options-general.php' ); //Settings

}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );
Gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress hy vọng là bài viết có ích cho bạn khi cần

Nguồn tham khảo: 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/remove_menu_page