Ngày đăng: 14/06/2014 19:08 PM
Website somiviet.net được thiết kế website bằng wordpress bởi happiweb.net, là website bán hàng về quần áo.


Hướng dẫn quản trị website somiviet.net

1. Chỉnh sửa thông tin trên top menu: Appearance >> Widgets >> tìm ô có tên text top
2. Banner slider: cập nhật trong menu Slideshow
3. Ba hình kế bên slideshow: có kích thước 310x120px, cập nhật trong Appearance >> Widgets >> Tìm các ô lần lượt là Banner1, Banner2, Banner3 (có thể sử dụng thẻ HTML)
4. Danh mục sản phẩm: cập nhật trong chức năng menu (Appearance >> menu), chọn menu Left
5. Hỗ trợ trực tuyến: cập nhật trong chức năng quản trị “Hỗ trợ trực tuyến”
6. Sản phẩm bán chạy: mặc định sẽ hiển thị 10 sản phẩm bán chạy, những sản phẩn này cho admin chọn.
7. Sản phẩm trang chủ: những sản phẩm trang chủ sẽ được hiển thị khi admin đã chọn là “nổi bật”. Trong phần post sản phẩm có 3 tình trạng của sản phẩm tương ứng với 3 icon bên ngoài: 
– Sản phẩm giảm giá: 
– Sản phẩm bán chạy nhất: 
– Sản phẩm mới:
Upload nhiều hình với những sản phẩm có nhiều hình phụ. (Xem hình dưới)