Ngày đăng: 12/11/2014 06:30 AM

Thiết kế website du lịch cho tourdulichnuocngoaigiare.com sử dụng gói thiết kế website bằng wordpress được phát triển bởi happiweb.net.

1. Banner: thay đổi bằng cách thay đường dẫn trong Appearance >> Theme Option, nhập đường dẫn mới tại ô logo (xem cách upload file và lấy đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=-tdTylD_jQQ)
2. Hỗ trợ trực tuyến: chỉnh sửa trong menu admin “Hỗ trợ trực tuyến”
3. Slider hình: chỉnh sửa trong menu admin “Slideshow”.
thiết kế website bằng wordpress
4. Đăng tour: sử dụng menu admin “Tours” . Thêm mới tours bằng cách: chọ menu Tours trong admin, click Add new nhập các ô thông tin sau:
– Tiêu đề tours
– Nội dung tour
– Chọn loại Tours (check chọn các loại tours có sẵn)
– Chọn thời gian (1 ngày 1 đêm, 2 ngày 1 đêm,…)
– Nhập nội dung bảng giá
– Điều khoản
– Hình ảnh
– Giá tour
– Ngày khởi hành
– Phương tiện
– Khách sạn
– Nổi bật: Có/ Không. Nếu chọn có thì các tours sẽ hiển thị theo hình sau.