Ngày đăng: 03/07/2014 15:49 PM

Hướng dẫn bạn cấu hình VPS để gửi email (mở port 465, 587) bằng giao thức STMP theo cách đơn giản và thành công 100%.

Như bạn đã biết port 465, 587 là 2 cổng được sử dụng phổ biến khi gửi email thông qua giao thức SMTP. Đơn giản là bạn gửi email thông qua 1 tài khoản nào đó, ví dụ: gmail, yahoo, outlook.
ví dụ: bài viết cấu hình gửi email trong wordpress

Sử dụng chức năng tìm kiếm: gõ fire (ý là firewall), nhấn vào kết quả có ConfigServer Security&Firewall

Tiếp theo nhấn vào: Firewall Configuaration

Thêm post 465, 687 trong TCP_IN & TCP_OUT
Nhấm Change để lưu lại.
Với bài hướng dẫn này hi vọng bạn sẽ nhẹ nhàng cho công việc quản lý, cài đặt, cấu hình gửi email trong VPS.