Ngày đăng: 13/09/2016 21:00 PM

Có bao giờ bạn tự hỏi: với thiết kế website bằng wordpress thì ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất không? Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem biểu đồ thú vị thống kê ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất khi cài đặt

Ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều trong WordPress

Theo biểu đồ trên thì vị trí sẽ được xếp hạn như sau:

  • Vị trí thứ 1: English (US) chiếm nhiều nhất 53.9%
  • Vị trí thứ 2: Hàn Quốc chiếm 5.8%
  • Vị trí thứ 3: German Đức chiếm 4.9%
  • Vị trí thứ 4: Spanish – Tây Ban Nha chiếm 4.5%
  • Vị trí thứ 5: French –  Pháp 3.4%

Còn bạn, website của bạn sử dụng ngôn ngữ nào khi cài đặt?